Svetovanje

Celostno svetovanje v skladu z zahtevami akta Evropski Sporazum o Mednarodnem Cestnem Prevozu Nevarnega Blaga.

Nudimo:
svetovanje in priprava Načrta o ravnanju z odpadki pri povzročitelju. Prav tako po naročilu pripravimo Letno poročilo, ki ga povzročitelj mora oddati.