Dejavnosti

Naše dejavnosti emeljijo na potrebi trga in povpraševanja strank.

Razvili smo se v smeri:
• transporta
• prodaje kemikalij
• ekologije
• prodaje čistilnih naprav
• prodaja embalaž za odpadke vseh vrst in označevanje
• svetovanje za transport in odpadke
• gradbeništvo
• Podružnica Koper: Trgovina in salon za nego psa
Prodaja kozmetičnih preparatov za nego psa.

TRANSPORT:
Izvajamo vse vrste prevozov doma in v tujini. Vozni park sestavljajo predvsem cisterne za prevoz kemikalij in specialne cisterne za prevoz kislin (notranjost zaščitena s posebno gumo proti agresivnim kemikalijam). LAKOLIT d.o.o. storitve vedno opravi kakovostno, hitro in varno, tako v Sloveniji, kakor tudi v tujini. Vsa ta leta nismo beležili nobene nesreče ali kršitve cestno prometnih predpisov. Skladno z zakoni so se vozila prilagajala novim zahtevam in potrebam strank. Zaposleni v družbi so vedno seznanjeni z novimi predpisi ter o tem tudi poučeni. Prav tako imajo možnosti nadgradnje svojega znanja z novostmi ter spremembami .

S prevozi pokrivamo trge Avstrije, Italije, Hrvaške in Madžarske. V prevozništvu smo gradili na izboljšavah: kakovosti prevozov s sodobnimi komunikacijskimi sistemi nadzor vozil (prevozov) in voznikov nadzor voženj in počitkov mobilnih delavcev vzpostavljena je veriga servisnih delavnic za hitro intervencijo v primeru okvar na cestah nenehno obnavljanje in nadgradnje voznega parka.

TRGOVINA S KEMIKALIJAMI:
Leta 2008 smo dobili začasno dovoljenje za grosistično prodajo kemikalij. Do leta 2011 smo nadgrajevali in izboljševali sisteme potreb strank za kar smo tudi dobili stalno dovoljenje za prodajo kemikalij. Danes opravljamo prodajo in prevoz do stranke in pokrivamo vse EU članice . Raziskujemo trg in materiale, ki jih stranka potrebuje v svoji dejavnosti. Vrsto let opravljamo prodajo in izvozne storitve za Hrvaški trg predvsem nevarne kemikalije, zato smo v tesni povezavi s špediterskimi službami na mejnih prehodih. Tako rešujemo izvoze in uvoze hitro in kakovostno.