Ekologija

V pridobitev dovoljenj za zbiralca, posrednika in prevoznika nas je praktično prisilila zakonodaja pri prodaji kemikalij in prevozu nevarnih snovi. Sorodnost dejavnosti nam je ponudila še eno vejo, ki smo jo prav tako nadgrajevali tako, da imamo danes v ekološkem pogledu kar pestro ponudbo za svoje stranke. Naše delo se je začelo leta 2000, ko smo prvič dobili dovoljenje za zbiralca, posrednika in prevoznika odpadkov. To smo obnavljali vsakih 5 let.

Po 11 letih dela v tem sektorju smo 2011 pridobili stalno dovoljenje za opravljanje tovrstne dejavnosti. Med tem časom smo uredili tudi sistem elektronskega podpisovanja evidenčnih listov in pridobili vsa potrebna pooblastila strank za zaključevanje evidenčnih listov v njihovem imenu.

Dela, ki jih opravljamo sami ali s podizvajalci:
- zbiranje odpadkov po seznamu pridobljenemu z Ministrstva za okolje
- posredovanje do končnega prevzemnika odpadkov
- zaključevanje evidenčnih listov za prevoz trdih in tekočih odpadkov
- urejanje etiket na embalaži in svetovanje
- čiščenje rezervoarjev različnih kapacitet
- prodaja embalaže za vse vrste odpadkov.

PRODAJA ČISTILNIH NAPRAV ZA GOSPODINJSTVO IN MANJŠIH NAPRAV ZA MALA PODJETJA:
Naprave so od različnih dobaviteljev. Nabavne cene se razlikujejo, zato je potrebno preučiti zahteve in potrebe strank, za kar lahko predlagamo primerno kakovost in ugodno ceno.

EMBALAŽA ZA ODPADKE:
Svetujemo pri razvrstitvi odpadkov in določimo vrsto embalaže, ki ustreza predpisom o shranjevanju odpadka in prevozu po cesti. Prav tako pomagamo pri označevanju embalaže in uredimo vso potrebno dokumentacijo, ki sledi premiku odpadka.