O Podjetju

Družba LAKOLIT d.o.o. je bila ustanovljena leta 1997 z namenom delovanja na področju transporta, trgovine in poslovnih storitev pri nas in zunaj naših meja. Sedež podjetja je v Kopru z edinim družbenikom, ki že vrsto let skrbi za kakovostno poslovanje in razvoj družbe. Po dveh letih delovanja smo se odločili, da se osredotočimo na transport nevarnih snovi (izvoz-uvoz, prodaja kemikalij) ter od Ministrstva za okolje pridobili dovoljenja za prevoz, zbiranje in posredovanje odpadkov.

V istem obdobju je družba koristila pretežno podizvajalce za transport nevarnih snovi po cesti. Zaradi hitrega napredovanja in predvsem zadovoljstva strank in zanimanja za certificirano družbo smo leta 2007 pridobili certifikat za sistem vodenja kakovosti ISO 9001 in za sistem ravnanja z okoljem ISO 14001.

Danes delujemo z lastnim voznim parkom na celotnem trgu EU in izven. Vozni park nenehno obnavljamo in skrbimo, da je vedno nadgrajen z ustrezno moderno tehnologijo. Prevoze opravljamo z uporabo vozila ceradar (klasični prevoz), cisternami za kemikalije in dostavnimi vozili (3,5ton). Vsa vozila so opremljena s sledilno napravo za nadzor in usmerjanje vozila. V dejavnosti ekologije smo prisotni pri nevarnih in nenevarnih odpadkih, skrbimo za odstranjevanje, uničenje in prevoz vseh vrst odpadkov, ki se pojavijo v proizvodni ali storitveni dejavnosti.

Poslovna politika družbe je, da se v dobro stranke in trga vedno odzove hitro in kakovostno, da prisluhne in razume zahteve trga, ter sledi napredku tehnologije prevoza.

Načela kakovostnega poslovanja naše družbe so:
– uspešna ekonomika poslovanja
– sposobnost doseganja zastavljenih ciljev
– prilagodljivost s hitrim reagiranjem na zahteve trga.

Menimo, da smo z upoštevanjem teh načel postavili trde temelje poslovanja, ki nam omogočajo, da se hitro razvijamo in s tem krepimo zaupanje pri svojih odjemalcih.

Prav tako smo na področju aktivnosti prevoza, organizacije in prodaje nevarnih kemikalij uredili vse potrebno, kot predpisuje Zakon o prevozu nevarnih snovi in Zakon o kemikalijah. Imamo sodelavce, da lahko izpolnjujemo vse zakonske zahteve (varnostni svetovalec, svetovalec za trgovino z kemikalijami, svetovalec za varstvo pri delu in požarno varnost, svetovalec za kakovost).

Naši cilji temeljijo na zdravih zasnovah, naša vizija pa je uspešno dolgoročno poslovanje. To nam potrjuje visoka ocena zadovoljstva naših strank, ter doseženo 13. mesto v okviru izbora »Primorska gazela« v letu 2010.

Vsem, ki sodelujete z nami:
ŽELIMO VAM USPEŠNO DELO IN BREZ SKRBI, SAJ ZA VAMI STOJIMO MI
LAKOLIT d.o.o. KOPER
Direktor FILIP JURIČ